torsdag 14. april 2011

Program


Våpenkontroll: Fredag 19:00 - 20:00 og lørdag fra 08:30.

Lørdag 26. november

10:00 - 11:45 Senior menn / Senior kvinner /SH1/SH2/Veteran
12:15 - 12:45 Finale Senior menn / Senior kvinner /SH1/SH2
13:00 - 14:45 Junior menn
15:00 - 16:15 Junior kvinner
16:45 - 17:15 Finale Junior menn / Junior kvinner

Søndag 27. november

09:00 - 10:45 Junior menn
11:00 - 12:15 Junior kvinner
12:45 - 13:15 Finale Junior menn / Junior kvinner
13:30 - 15:15 Senior menn / Senior kvinner /SH1/SH2/Veteran
15:45 - 16:15 Finale Senior menn / Senior kvinner /SH1/SH2

Ca. 16:45 Superfinale